Düşünür Koleji Lise

  • Yetkili: Düşünür Koleji Antalya
  • Telefon: +90 (242) 606 14 42
  • GSM:
  • İlçe / Mahalle: Muratpaşa / Güzeloba
  • Adres: Güzeloba Mah. 2173 Sok.No:16 07230 Muratpaşa/ANTALYA
  • Web: https://www.dusunurkolejiantalya.com/
  • E-Posta: info@.dusunurkolejiantalya.com
  • Kolej Sosyal Medya Ağlarımız:
  • Whatsapp İletişim Hattı:

EĞİTİM & ÖĞRENME YAKLAŞIMIMIZ

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki çocuğa ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. Yüzyıl Yaşam, Düşünme ve İletişim Becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi yapımızın önemli bir öğesidir.

Özgün Program

Düşünür Koleji, dünyanın ve ülkemizin eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre tanımlanmış, uzman eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış özel programlarla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna hazırlanmalarını sağlar. Öğrenci merkezli bu program sadece bir hedefe yönelik hazırlığı değil, aynı zamanda sürecin kendisini de önemseyerek zengin ve nitelikli bir öğrenme ortamı hazırlar.

Düşünür Koleji öğrencisi;

Ulusal ve uluslararası sınavlarda başarısı yüksek,

Ana dili doğru ve etkin kullanan,

Ana dilinden farklı en az bir dünya dilini de doğru ve etkin kullanan,

En az bir enstrüman çalabilen,

En az bir spor branşında kendini geliştiren,

En az bir kodlama dilini bilen,

En az bir sosyal sorumluluk projesi yapan,

Farklı düşünmeyi öğrenmiş, her alanda fark yaratan,

Tasarım odaklı düşünen,

Düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,

Değişim ve dönüşümlere hızlı uyum sağlayan,

İş birliği yapan, takımın iyi bir üyesi olan 21. yüzyılın bireyi olarak yetişir.

 

Neden Düşünür Lise Eğitimi?

Düşünme becerilerinin yaşam becerilerine dönüştüğü, çevresel ve toplumsal kimlik yapılarının oluştuğu lise sürecinde, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları Düşünür Kolejine özgü eğitim modeli ile gerçekleştirilir.

Temel hedeflerimizden biri de öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamaktır. Düşünür Kolejinde, MEB’e göre daha fazla ders saati, etkinlik, ek çalışma ve etütlerle tam öğrenme sağlanarak ulusal ve uluslararası sınav hazırlıkları yapılır. Üniversite danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde 9. sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlık sürecine, meslek seçimlerine destek ve yön verilir. Düşünür Kolejinde, alanında donanımlı uzman branş öğretmenleri tarafından eğitim verilir. 9 ve 10. sınıf tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli temel ve seçmeli dersleri alırlar.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ve uzman danışman öğretmen kadrosu, öğrencilere ders seçimi, kariyer planlaması, üniversite hazırlık ve tercih süreçlerinde rehberlik eder. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri göz önünde tutularak, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemeleri önemsenir. Düşünür Kolejinde dünya dilleri programıyla dünya ile konuşan, dünya ile çalışan ve dünya ile yarışan bireyler yetişir. Sadece başarılı değil, aynı zamanda küresel ahlaki ve etik kurallara uyan bireyler, Düşünür Kolejine özgü içerik ve etkinliklerle gelişimlerini sürdürürler. Her Düşünür öğrencisi, en az bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak çevreye ve topluma duyarlı bir dünya vatandaşı olarak yetişir.

Anadolu Lisesi & Fen Lisesi

Düşünür Koleji olarak, küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Ülkemizin her noktasındaki öğrenciye ulaşıp hayatlarına dokunarak onları, 21. yüzyıl yaşam, düşünme ve İletişim becerileriyle donatmak temel misyonumuzdur.

Her öğrencinin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz. Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, yeteneklerini ve çok yönlü becerilerini geliştiririz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Düşünür Eğitim Sistemi (DES) ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlara da en iyi şekilde hazırlarız.

Akademik kadromuzun mesleki gelişimini ve kendini sürekli güncellemesini önemseriz. Bu sebeple Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi (DÖGA) yapımızın önemli bir öğesidir.

Üniversite Sınavına Hazırlık

Düşünür Koleji’nin temel hedeflerinden biri de öğrencileri ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamaktır. Uzman eğitim kadrosu tarafından oluşturulmuş Düşünür Eğitim Sistemiyle (DES) ve Düşünür yayınlarıyla sınav hazırlık süreci etkin bir şekilde yönetilir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla deneme sınavlarının sonuç analizleri öğrenci, konu ve soru bazında yapılır. Yapılan analizlerle bireysel etüt ve ek çalışmalar planlanır ve uygulanır.
Fiziksel


Hizmetler


Yabancı Dil


Spor Faaliyetleri


Sanatsal Faaliyetler


Kulüpler


Anaokulunuzun veya kreşinizin Antalya Kreşleri Rehberinde yer almasını istiyorsanız hemen

KOLEJİNİZİ EKLEYİN